Betaling eindfactuur

U ontvangt een mail met daarin de leverdatum vermeld. Tevens wordt de eindfactuur meegestuurd. Wordt er meteen geleverd, dan verwachten wij ook dat er gelijktijdig wordt betaald. Indien er later wordt geleverd verzoeken wij ook rond deze datum (uiterlijk een week na leveringsdatum) de factuur te voldoen.