De KICKR’s hebben 2 LED indicatoren.

Rood:

  • Is altijd aan (geeft aan of de stroom aangesloten is)
  • Flikkert wanneer er een commando via ANT of data binnenkomt

Blauw:

  • Flikkert eens per seconde wanneer er verbinding plaatsvindt
  • Stabiel wanneer de verbinding er is
  • Flikkert wanneer er een BTLE commando of data ontvangen wordt